Des de Terracor, volem fer del nostre projecte una forma de vida que inclogui tota la societat, des dels més petits fins els més majors. Som conscients que aquesta és una tasca difícil, però si no la comencem ja, mai aconseguirem viure en un entorn sostenible, responsable i respectuós.

Aconseguir que els adults ens escoltin o que s’involucrin en el nostre projecte pot semblar fàcil, si en tenen ganes i voluntat, però creiem que la base de la societat del futur, del demà, són els infants, els nins. Aquesta generació que ja ha nascut amb les pantalles a la mà i que passa gran part del seu temps d’oci davant els videojocs. No direm que no en poden aprendre molt de les noves tecnologies, però creiem que és fonamental que també coneguin la natura i, conseqüentment, tot el que ens ofereix, ja que sense ella, no tindríem res.

En aquest context, hem posat en marxa un projecte socioeducatiu amb el qual arribarem directament als nins, a través de les escoles. Acudirem directament a les aules per fer activitats que els permetin descobrir els gustos, textures i orígens de les fruites i verdures mallorquines.

A més, això es combinarà amb explicacions sobre la feina que es fa al camp, activitats experimentals i fent una sèrie de paral·lelismes entre el cos humà i la natura de les fruites.

El nom que hem escollit per aquest projecte és: “De la terra al cor, i amb el cor a la terra”. Per quin motiu? Per fer veure la relació recíproca que hi ha entre el cos humà i els beneficis que aporten els productes de la terra. Un cop vist això, és essencial que hem de cuidar de la terra.

Activitats d’experimentació

Si tenim en compte que aquestes activitats estaran dirigides a nins i nines d’entre 1 i 3 anys i també de 10 i 11 anys, és a dir, d’infantil i 5è i 6è de primària, hem considerat que la proposta educativa ha de ser totalment visual, experimental i participativa. D’aquesta manera, els menuts es poden involucrar per complet.

Això ho durem a terme plantejant diferents tasques en grups, que hauran de resoldre preguntes i problemes, a més d’utilitzar els sentits del tacte, l’olfacte o la vista per trobar les respostes. Per exemple, amb els més petits, experimentarem amb la terra mullada, tocant-la i descobrint com canvia la seva olor i el seu color.

Per altra banda, entre els educadors i els equips docents dels centres, ja que aquesta és una proposta transversal, que requereix la implicació de tots els agents, farem també una activitat amb els nens d’entre 6 i 12 anys per comparar els òrgans del cos humà amb fruites i verdures.

Objectius del projecte

Si volem que aquest projecte tingui un impacti real en els nins i nines que facin les activitats, necessitem uns objectius clars que complir:

  1. Apropar el món rural a les escoles: amb accions educatives relacionades amb el sector primari, basades en una metodologia sostenible.
  2. Habilitar espais de diàleg i col·laboració amb el sector educatiu: mantenir aquest contacte amb les escoles i intercanviar opinions amb els docents; aportar idees per ampliar l’expansió temàtica en el currículum educatiu i anar revisant la proposta per millorar-la constantment.
  3. Mostrar el compromís de Terracor amb les noves generacions i la sostenibilitat: planificar més activitats per despertar l’interès per la temàtica agrícola i rural; fomentar el compromís dels alumnes amb la natura i també el seu esperit crític sobre aquest tema, i demostrar que la sostenibilitat són claus pel futur.