Terracor, juntament amb la Fundació Bit, participen en l’ambiciós projecte europeu “The Circular Economy and Sustainable solutions for Agrifood in the Mediterranean’ (CESAM). Aquest projecte reuneix nou socis de les regions europees d’Occitània, Catalunya, i les Illes Balears, amb l’objectiu de promoure l’economia circular i les solucions sostenibles en el sector agroalimentari.

La iniciativa s’emmarca en l’EGTC Euroregió Pirineus-Mediterrani (EPM), dins del programa Interregional I3, un marc de finançament de la Comissió Europea que té com a objectiu donar suport a la col·laboració interregional en innovació i la inversió en projectes innovadors a Europa.

El consorci CESAM, coordinat per l’Euroregion Pyrenees Mediterranean (EPM), està compost per quatre socis institucionals pertanyents als Ecosistemes Regionals d’Innovació (Agències Regionals d’Innovació, Clústers i Administració Pública Especialitzada), Fundació Bit, Agència per a la Competitivitat de l’Empresa – ACCIÓ, Agri Sud-Ouest Innovation (ASOI) i AD’OCC.

També compta amb la participació de cinc petites i mitjanes empreses (Pimes) amb necessitats específiques d’inversió per escalar les seves solucions innovadores: NewTimes, Asclepios Tech, Terracor, Derypol i GoZeroWaste. Amb aquesta aliança, el projecte CESAM té com a objectiu promoure solucions innovadores d’economia circular i sostenibilitat per a les tres regions, amb un alt potencial de desenvolupament en altres regions europees.

El projecte comptarà a més amb una convocatòria oberta d’iniciatives per a quatre àrees o solucions d’economia circular i sostenibilitat, relacionades amb el tractament i reciclatge de l’aigua industrial, la producció i ús d’envasos sostenibles i de l’eco-disseny sense plàstic i a través de nous materials o solucions circulars, l’optimització de processos i processos circulars per a la reducció de residus, i la valorització de co-productes.

En el marc del projecte CESAM, Terracor col·laborarà estretament amb Asclepios Tech (OCC) per provar i testejar una nova tecnologia que permet reduir l’ús de productes químics i d’aigua en el cultiu. Es preveu que l’empresa mallorquina rebi prop de 100.000 euros de la Unió Europea a través d’aquest projecte, una inversió que reforçarà les iniciatives sostenibles i promourà la innovació en el sector agroalimentari.

S’espera que els resultats del projecte CESAM, encara en una fase incipient, tinguin un impacte significatiu en la promoció de la sostenibilitat i l’economia circular en el sector agroalimentari de les regions involucrades i que puguin ser transferides també a altres regions.